Vị trí: Giám sát vệ sinh – chi nhánh Hưng Yên

Địa điểm làm việc: KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7 hàng tuần

Vị trí: Giám sát vệ sinh – chi nhánh Hưng Yên

Chế độ:

Yêu cầu công việc

Mô tả công việc: