CAM KẾT
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ESG

Môi trường – Xã hội – Quản trị

Bách Mỹ với định hướng trở thành một trong những đơn vị cung
cấp dịch vụ vệ sinh hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi mang sứ mệnh tạo ra các giá trị thiết thực cho khách hàng theo phương châm mang đến cho khách hàng “Môi trường xanh – Cuộc sống trong lành“.

Dịch vụ Vệ sinh Bách Mỹ chúng tôi không những mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng mà còn là một tổ chức có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Con số ấn tượng

bách mỹ cam kết ESG qua những con số

Công ty Bách Mỹ không chỉ ưu tiên khía cạnh quản trị, mà chúng tôi cũng đã quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề liên quan đến môi trường, xã hội.

Thành tựu ESG

Bách mỹ VÀ
NHỮNG THÀNH TỰU ESG

Công ty CP Nhân lực và vệ sinh Bách Mỹ không những chú trọng đến các hoạt động kinh doanh mà còn tổ chức các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hành động nhân văn này là một trong những nét văn hóa của Công ty cổ phần nhân lực và vệ sinh Bách Mỹ. Các hoạt động hướng đến cộng đồng sẽ được Công ty cổ phần nhân lực và vệ sinh Bách Mỹ thực hiện nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Thành tựu ESG

Bách mỹ VÀ
NHỮNG THÀNH TỰU ESG

Công ty CP Nhân lực và vệ sinh Bách Mỹ không những chú trọng đến các hoạt động kinh doanh mà còn tổ chức các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hành động nhân văn này là một trong những nét văn hóa của Công ty cổ phần nhân lực và vệ sinh Bách Mỹ. Các hoạt động hướng đến cộng đồng sẽ được Công ty cổ phần nhân lực và vệ sinh Bách Mỹ thực hiện nhiều hơn nữa trong thời gian tới.