Vị trí: Phó phòng Hành chính – Nhân sự

Địa điểm làm việc: Ngõ 116 đường Vân Trì, Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, tp Hà Nội

Thời gian làm việc: Từ thứ 2- sáng thứ 7. Từ 8h00 đến 17h00

Mô tả công việc:

Yêu cầu công việc:

Chế độ: