Vị trí: Nhân viên văn phòng làm việc tại Hà Nội

Địa điểm làm việc: Ngõ 116 đường Vân Trì,xã Vân Nội, huyện Đông Anh, tp Hà Nội

Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

Vị trí: Nhân viên văn phòng

Mô tả công việc:

Yêu cầu công việc