Vị trí: Giám sát vệ sinh – Hà Nam

Địa điểm làm việc: Đường Lớn, Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 7 hàng tuần

Vị trí: Giám sát vệ sinh – khu vực Hà Nam

Mô tả công việc:

Yêu cầu:

Chế độ: