Vị trí: Nhân viên vệ sinh tại Gaus Vina Hải Dương

Số lượng: 1 nhân viên

Địa điểm làm việc: KCN VSip Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Dự án: Công ty TNHH The Gauss Vina

Mức lương và thông tin tuyển dụng như sau:

    ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY