Vị trí: Nhân viên vệ sinh tại Carbon Biliards Hoàng Mai, Hà Nội

Số lượng: 5 nhân viên

Địa điểm làm việc: Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Dự án: Công ty TNHH Carbon Biliards

Mức lương và thông tin tuyển dụng như sau:

    ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY