Quy trình cung cấp dịch vụ

 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng

Bước 2: Khảo sát tại dự án

Bước 3: Xây dựng phương án vệ sinh và báo giá

Bước 4: Thương lượng, ký kết hợp đồng

Bước 5: Chuẩn bị thi công

Bước 6: Thi công công trình/dự án

Bước 7: Đánh giá và hoàn thiện dịch vụ

Bước 8: Nghiệm thu và chăm sóc khách hàng