Triển khai vệ sinh duy trì tại nhà máy Mondelez Kinh Đô

Bách Mỹ triển khai gói vệ sinh duy trì tại nhà máy Mondelez Kinh Đô:

  1. Các hình ảnh triển khai

Tin Liên Quan