CHUỖI GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Đáp ứng nhu cầu vệ sinh không gian làm việc xanh, sạch, đẹp của hệ thống Giao Hàng Tiết Kiệm. Bách Mỹ đã triển khai vệ sinh duy trì hàng ngày cho các tổng kho bên Giao Hàng Tiết Kiệm như: GHTK Bạch Đằng, GHTK Phạm Văn Đồng, GHTK Đài Tư,…để cung cấp một Dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

Các hình ảnh triển khai tại dự án:

Tin Liên Quan